Duurzaam | Swegmark Of Sweden

DUURZAAM

Duurzaam voor mens, milieu en maatschappij

Ons duurzaamheidswerk is gebaseerd op de drie overkoepelende perspectieven van economische, ecologische en sociale duurzaamheid, die afkomstig zijn uit het Brundtland-rapport "Onze gemeenschappelijke toekomst" uit 1987.

In het rapport dat werd geschreven in opdracht van de VN wordt duurzame ontwikkeling gedefinieerd als: ”Ontwikkeling die voldoet aan de behoeften van tegenwoordig, zonder afbreuk te doen aan
de mogelijkheden van toekomstige generaties om aan hun behoeften te voldoen”.

Vertaald naar ons dagelijkse leven en de realiteit, gaat het erom de hoogste kwaliteit te behouden, milieuvriendelijk en zorgzaam te zijn voor onze medemensen – zowel de mensen we dagelijks om ons heen hebben als de mensen die we misschien nooit ontmoeten. Want duurzaamheid gaat uiteindelijk over de zorg voor mensen, het milieu en de maatschappij. En dat doen we.